Vít S10T (Bu lông cao thế) S10T Blot ABPON CO., LTD.

Vít S10T (Bu lông cao thế) S10T Blot 

Vít S10T (Bu lông cao thế) S10T Blot
Đường kính M16, M20, M22, M24, M27, M30
Sản xuất từ nguyên vật liệu chất lượng cao, đảm bảo bởi tiêu chuẩn AISI
SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410
Loại nguyên vật liệu này có tính chống ăn mòn cao dưới tác động của hóa chất và môi trường.
Phụ thuộc vào đặc trưng của loại thép
DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

Screw S10T (TC Bolt) S10T Blot
Diameter M16, M20, M22, M24, M27, M30
Made from high quality materials guaranteed by AISI standard
SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410
This material is well resistant to corrosion by chemicals and environment
Depending on the characteristics of steel types
DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

THIS IS ADVERTISING AT AEC GATEWAY


 

 


 

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn ABPON là một trong những nhà cung cấp dịch vụ một cửa về đai ốc và các dụng cụ cầm tay với nhiều loại đai ốc và phụ tùng công nghiệp. Nhà máy của chúng tôi được đảm bảo với chứng chỉ ISO 9001: 2000 và RWTUV Systems GmbH (hệ thống chất lượng) từ một tổ chức được chứng nhận rộng rãi. Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp được quản lý nghiêm ngặt bởi phòng kiểm định chất lượng (QA). Trong phòng thí nghiệp, các kĩ thuật viên được chứng nhận đủ điều kiên cho công việc với kinh nghiệm cụ thể sẽ kiểm tra toàn bộ sản phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

 

ABPON CO., LTD. Is the one-stop service provider for fasteners and hand tools with a wide range of fasteners and various industrial spare parts. Our factory is guaranteed by ISO 9001: 2000 and RWTUV Systems GmbH (quality system) from an organization which is widely certified. We provide quality products. Our click here quality control is strictly managed by quality assurance department (QA).
In the section of laboratory, technicians are well qualified for the job with specific experience. They will check all the products to ensure that all products meet its specifications.

 

CONTACT US 

 

ABPON CO., LTD.

 

Address : 403, 405,407,409 Sipraya Rd, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.

 

Phone : +662 631 4400, +662 631 4260, +662 688 9888 (Auto 15 Lines), +662 688 9720.

 

E-mail  : sales@abpon.com , piyanuch@abpon.com

 

Website  :  abpon.aecgateway.com, abpon.brandexdirectory.com, www.abpon.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vít S10T (Bu lông cao thế) S10T Blot ABPON CO., LTD.”

Leave a Reply

Gravatar